شناخت زمان3

درخواست حذف این مطلب

بسم تعالی⭕️ دلیل سومِ ضرورت شناخت زمان:

««« شرط قبولی اعمال است »»»

معاویه بن عمار از صادق(علیه السلام) در مورد آیه: «و برای خدا، نام های نیک است؛ خدا را به آن نام ها بخوانید» (اعراف/۱۸۰) سؤال کرد، حضرت فرمودند:

به خدا قسم ما نام های نیکوی پروردگاریم که هیچ عملی را خداوند از بندگانش قبول نمی کند، مگر آن که ما را بشناسند.

اصول کافی، باب النوادر

به راستی این چه نوع شناختی است که تا این حد اهمیت دارد؟ در آینده خواهیم گفت...مهدی آرام بن

1396/11/24