شناخت زمان 2

درخواست حذف این مطلب

بسم تعالی


⭕️ جو هوشمندانه و معنا دار
2⃣. دلیل دومِ ضرورت شناخت زمان:

««« " نشانه ایمان است " »»»

ابان بن تغلب می گوید: از صادق پرسیدم: اگر ی تمام ان را بشناسد ولی زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟ حضرت فرمودند: خیر. دوباره پرسیدم: آیا مسلمان هست؟

حضرت در پاسخ فرمودند : ""بله""

کمال الدین و تمام الن

نتیجه ای مهم :

« هر مسلمانی، مومن نیست »


مهدی آرام بن

1396/11/24