علائم ظهور زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

درخواست حذف این مطلب
بسم تعالی

1. ظهورِ ناگهانی

بر اساس برخی روایات، «ظهور زمان به شکل ناگهانی و در زمانی که انتظار آن نمی رود، رخ خواهد داد» و یا اینکه «امر او در یک شب اصلاح خواهد شد»

نقد و بررسی:

این گونه روایات، کنایه از سرعتِ شکل گرفتن آن است؛ بنابراین "تحقق ظهور در زمانی که انتظارش نمی رود" به معنای نَفی علائم نیست! همچنین ممکن است علائم حتمی که متصل به ظهورند، به سرعت و در زمانی که انتظارش نرود تحقق یابند و ظهور، بلافاصله پس از آن رخ دهد.

[ یکه میداند محبوبش مثلا یک سال دیگر از سفر برمیگردد، اشتیاق و انتظار او از همین حالا آغاز میشود و این آمادگی، در هر لحظه ی زندگی اش مشاهده میشود]

مهدی آرام بن

چهارشنبه 1396/11/18