پند اول

درخواست حذف این مطلب

بسم تعالی


پندانه

عکاسی از دخترکی دستفروش ک زیرباران جوراب میفروخت ع ی گرفت…

آن ع بهترین ع سال شد…

عکاس بهترین عکاس سال شد و جایزه گرفت…

کت درمورد آن ع نوشته شد… نویسنده اش بهترین نویسنده شد و جایزه ای گرفت…

از آن کتاب ی ساخته شد…آن پر بیننده ترین شد…

تمام عوامل سازنده آن جوایزی گرفتند و تحسین شدند…

ولی آن کودک دستفروش هنوز دستفروشی میکند!!!!!

دنیای ما این چنین است...

صادق علیه السلام :
بهشتى ها چهار نشانه دارند: 1.روى گشاده،2.زبان نرم، 3.دل مهربان و 4.دستِ دهنده.

مجموعه ورام، ج 2، ص 91


مهدی آرام بن

1396/11/17